<div align="center"> <h1>MKAK :: Międzywydziałowe Koło Animacji Kultury</h1> <h3>Strona Międzywydziałowego Koła Animacji Kultury Uniwersytetu Warszawskiego.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://site.voila.fr/mkak/index.html" rel="nofollow">http://site.voila.fr/mkak/index.html</a></p> </div>